Aktiv Dødshjælp (Euthanasia)

Resumé

I denne opgave skulle vi lave en kampagne for aktiv dødshjælp. Aktiv dødshjælp er et meget debatteret emne, og det gælder både for eller imod. Aktiv dødshjælp er ulovligt de fleste steder, men i eksempelvis Holland, Belgien og Schweiz er det lovligt, dog på forskellige måder og med forskellige regler.

Vi skulle så anskue emnet Aktiv Dødshjælp / Euthanasia ud fra Kommunikation/IT perspektiv. Vi skulle ud fra dette perspektiv lave en kampagne for eller imod aktiv dødshjælp i Danmark. Posteren skal fortælle folk hvorfor de skal være for eller imod aktiv dødshjælp. Jeg lavede en kampagne, hvor jeg var for aktiv dødshjælp her i Danmark.

Jeg startede med at lave en forundersøgelse. På klassen lavede vi det meste af den sammen. Vi fik kendskab til de forskellige typer af dødshjælp. Vi fandt også ud af hvor dødshjælp er lovligt og hvilken dødshjælp, der var lovligt i det land. Da den skulle sende et budskab til nogle, måtte jeg lave en målgruppeanalyse. Dette gjorde jeg ved at sende spørgeskema til bekendte som er over 18 og lige under, da personen snart blev 18. Spørgeskemaerne gav et klart overblik over at de ikke vidste så meget om aktiv dødshjælp. Ikke andet end hvad de havde hørt i skolen og nyhederne.

 

 

Metoder samt fagets kernestof

Forundersøgelse

Før kampagnen kan laves, er det vigtigt at sætte sig ind i emnet aktiv dødshjælp. Det gælder både de forskellige typer af dødshjælp og hvilke lande, der er imod og for dødshjælp. Så der skulle laves informationssøgning på det.

Herefter skulle der undersøges hvilken viden der er generelt om emnet – altså om der overhovedet er nogen der har kendskab til dette emne og i hvor stor grad. Dette gjorde jeg ved hjælp af en kvantitativ undersøgelse med åbne spørgsmål. Dette vil sige at der i spørgeskemaet var spørgsmål, hvor de selv skulle skrive svarene.

Da aktiv dødshjælp først ville skulle gøres lovligt i Danmark, har jeg valgt en målgruppe, som er 18+. Det vil sige at de er stemme berettiget. Dette er også vigtigt, da børn ikke hører om aktiv dødshjælp før de når til 8. eller 9. klasse i folkeskolen. Modtagerforholdene blev også klarlagt i forhold til at informations-behovet var stort i forhold til at skulle stemme for eller imod aktiv dødshjælp.

 

Produktion

På baggrund af forundersøgelserne og informations søgningen, blev kampagnen struktureret og lavet som en poster inde i Publisher.

I projektet blev der brugt IT-værktøjerne Microsoft Publisher og Microsoft One Note. One Note blev brugt til at skrive spørgeskemaet op og hurtigt få skrevet svarene ind. Publisher var til opsætningen af posteren.

 

Udtryksformer

Posteren giver formidling på en opslagstavle eller i butiksvinduer. På grund af dette er posteren sat op med tekst, der er informativ samt billeder, der pifter posteren op, så den ikke bliver kedelig. Da teksten er lidt længere, er den skrevet med en teksttype, der har seriffer – altså en Antikva skrifttype. Denne skrifttype er vigtig på papir, da det vil gøre det lettere at læse, fordi det leder øjnene hen over linjerne.

 

Design

Posteren var tiltænkt  til at skulle være struktureret på en nem og overskuelig måde. Det vil sige at når man læser eller ser posteren, skal den ikke virke forvirret. Den skal give en lyst til at læse den, men den skal stadig have passende informationer. De forskellige informationer er inddelt i afsnit, men få afsnit, der ikke fylder så meget. Med et billede og en lidt prangende overskrift, fanger man også interessen for læseren. Her er tænkt på overskueligheden og blikfanget.

 

Selv-evaluering og refleksion

Selvom der i opgaven blev lavet en målgruppeanalyse, der viste ved hjælp af spørgeskemaer at målgruppen ikke vidste så meget om aktiv dødshjælp, hvilket gjorde at posteren skulle være informativ, så giver det kun et resultat af de få personer, der fik spørgeskemaet. For at skabe et overblik over den generelle viden, burde spørgeskemaerne være delt ud til flere personer i målgruppen 18+.

Dog burde jeg også have brugt Sepstrups til kampagneplanlægningen. Jeg burde også have testet produktet af på min målgruppe, for at se deres respons.

 

Dokumenter fra projektet

Lovliggørelse af dødshjælp – (PDF)

Aktiv dødshjælp info – (Word-fil)

Spørgeskema – (PDF)

Advertisements